Vés al contingut (premeu Retorn)

Línies del Congrés

El 1er Congrés Internacional d’Aigua i Sostenibilitat consta de tres línies principals d’investigació dins les quals hi ha diferents temàtiques on segur podreu incloure la vostra investigació, projecte o experiència.

Recordeu que l’enviament de resums acaba el 27 de Febrer 2017 i que, de tots els resums acceptats, s’espera una comunicació o article complet que cal enviar abans del 28 d’Abril 2017.

El Congrés és multilingüe, fet que propicia que les comunicacions puguin ser escrites i presentades en Català, Castellà, Anglès i Francès. Nogensmenys, recordem que les revistes amb les que hi ha acords al Congrés i on s’enviaran els articles seleccionats, treballen únicament en anglès.

Les línies d’investigació i treball del Congrés són:

 

Línies d’Aigua:

1.- Potabilització

2.- Gestió i tractament de residus

3.- Aigües residuals

4.- Gestió ambiental

5.- Gestió integral de recusos hídrics

Aquestes línies permeten incloure tot tipus de temàtiques, tals com la utilització de productes naturals per a la potabilització, l’ús de membranes en el tractament d’aigües, tecnologies innovadores de purificació / dessalinització o per als anàlisis de qualitat de l’aigua de rius, aqüífers i mars enfocats a la sostenibilitat així com a l’anàlisi del cicle de vida de sistemes i processos o d’altres estudis ambientals. Així mateix, la gestió integral de recursos hídrics inclou temes com la ordenació de conques hidrogràfiques, captació, transmissió i processament de dades, etc..

 

Línies de Cooperació i Sostenibilitat:

1.- Aigua i cooperació

2.- Gestió de l’aigua

3.- Tecnologia i cooperació al desenvolupament

4.- Tecnologia per  a la sostenibilitat

5.- Casos pràctics i projectes de cooperació innovadors i sostenibles.

6.- Innovació i eco-disseny.

Les línies de Cooperació i Sostenibilitat permeten un anàlisi i presentació de casos d’estudi de tractament d’aigües tant potables com residuals en països o zones amb dificultats i/o empobrides. Igualment, permeten analitzar els agents que participen en projectes de cooperació d’aigua i veure els seu impacte des d’un enfoc de drets humans.

Finalment, hi ha una vessant més tecnològica amb tres enfocaments diferents: el desenvolupament econòmic i social de les entitats, regions o persones beneficiàries, la sostenibilitat i com la innovació i l’eco-disseny poden participar-hi.

 

Línia d’Educació i Aigua:

1.- Transmissió de la tecnologia de l’aigua a les aules.

2.- La sostenibilitat en l’ensenyament.

3.- Tecnologia per al desenvolupament humà o econòmic.

4.- Integració en els plans d’estudi.

Aquesta tercera línia pretén englobar tots aquells aspectes educatius relacionats d’alguna manera amb l’aigua des de punts de vista estrictament científic-pràctics així com d’altres enfocs tals com la seva implantació en els plans d’estudi.

 

Línia de Models de Gestió de l'Aigua:

1.- Aspectes legals

2.- Models de transició

3.- Experiències de partenariats

4.- Participació i transparència

Aquesta darrera línia d'investigació inclou tot allò que faci referència a models de gestió de l'aigua, tenint present tots els aspectes rellevants que cal tenir en compte en processos de transició i els punts forts i febleses de cada model, com són els sitemes de presa de decisió, la transmissió de la informació, la participació i transparència, etc.