Vés al contingut (premeu Retorn)

Revistes del Congrés

Els articles que el Comitè Científic consideri més rellevants de cada àrea temàtica seran enviats, amb el permís dels autors, a les següents revistes amb l'objectiu de publicar-los:


La International Journal of Water Resources Development es una revista politica-practica que cobreix tots els aspectes relacionats amb les polítiques sobre els recursos, la gestió, el desenvolupament i la governança de l'aigua. És una revista interdisciplinar focalitzada en els recursos aquàtics i els seus impactes econòmics, financers, socials i mediambientals. Les contribucions poden incloure interdependències i vincles entre aigua i agricultura, energia, indústria i salut ja sigui en països rics o empobrits i amb exemples d'ara o futurs.

Water resources

 

  • Àrea temàtica de Cooperació i Sostenibilitat així com la de Models de Gestió de l'Aigua, tenint present la part de projectes i economia: IC Intangible Capital Indexada per SCImago Journal & Country Rank (SJR), SCOPUS, amb un impact factor:0.221 (Q3- Business, Management and Accounting) i ESCI (Emerging Sources Citation Index) Thomson Reuters

Intangible Capital és una revista d'accés obert (open access) que publica articles amb resultats teòrics o empírics, revisats per parells, que contribueixen a l'avançament de la comprensió de fenòmens relacionats amb tots els aspectes del comportament de la gestió i organització.

Intangible capital

 

El Journal of Technology and Science Education (JOTSE) Fou creat per a contribuir al desenvolupament i la millora científica i tecnològica de l'educació, constituint un espai comú on compartir experiències per a tots aquells que, d'alguna manera, estan involucrats en l'ensenyament o aprenentatge de processos en estudis d'enginyeria.

JOTSE