Vés al contingut (premeu Retorn)

Isabel Villaescusa

Isabel

Isabel Villaescusa (Barcelona, 14/06/1952), llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona el (1986) i doctora en Química per la Universitat Politècnica de Catalunya el (1993).

Des de Desembre de 1986 és professora del Departament d’Enginyeria Química, Agrària I Tecnologia química de la Universitat de Girona i  catedràtica del mateix departament des de 2010. Durant aquests anys ha fet docència en diversos cursos de la carrera d’Enginyeria Química (actualment grau d’Eng. Química): Química, Química  Orgànica, Química Analítica.

La seva recerca ha estat dedicada a l’estudi de la toxicitat de metalls mitjançant el bioassaig Microtox i d’altres models biològics y a la biosorció de metalls i compostos orgànics emprant residus agroalimentaris. Actualment ha iniciat un nou projecte sobre la síntesi verda de nanopartícules metàl·liques a partir de metalls que es troben en drenatge àcid de mines emprant l’extracte de residus agroalimentaris. És responsable del grup Metalls i Medi Ambient de la Universitat de Girona. Des del 2000 fins l’actualitat.

Ha estat la investigadora principal de varis projectes de recerca, els més recents són: Desenvolupament d’una planta pilot per a la descontaminació d’aigües contaminades amb metalls emprant residus agroalimentaris (ref. CTM2012-37215-C02-01) i Síntesi verda de nanopartícules metàl.liques de drenatge d’aigües de mina (ref. CTM2015-68859-C2-1-R) . Tots dos projectes han estat finançats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.

És editora associada de la revista Environmental Chemistry Letters i forma part del board de l’European Association of Chemistry and the Environment.

Coautora de més de 80 articles en revistes internacionals d’alt impacte assistint a nombrosos congressos internacionals com a ponent i com a ponent convidada. Durant els darrers 5 anys:

 • C. Alejandra Salamanca, Núria Fiol, Carlos González, Marc Saez, Isabel Villaescusa 2017 Extraction of espresso coffee by using gradient of temperatura. Effect on Physicochemical and sensorial characteristics of espresso, Food Chemistry 214 (2017) 622–630
 • Chang Liu, Nuria Fiol, Jordi Poch, Isabel Villaescusa, 2016, A new technology for the treatment of chromium electroplating wastewater based on biosorption,  Journal of Water Process Engineering 11: 143–151
 • Chang Liu, Núria Fiol, Isabel Villaescusa, Jordi Poch 2016 New approach in modelling Cr(VI) sorption onto biomass from metal binary mixtures solutions, Science of the Total Environment, 541:101-108
 • M. À. Olivella, C. Bazzicalupi, A. Bianchi, N. Fiol, I. Villaescusa, 2015 New insights into the interactins between cork chemical comonents and pesticides. The contribution of pi-pi interactions, hydrogen bonding and hydrophobic effect, Chemosphere 119 (2015)863-870
 • M.À. Olivella, C. Bazzicalupi, A. Bianchi, JC. Del Río, N. Fiol, I. Villaescusa, 2015 Binding interactions between suberin monomer components and pesticides, Science of Total Environment 527-528: 159-164.
 • Thouraya Bohli, Abdelmottaleb Ouederni, Núira Fiol, Isabel Villaescusa 2015, Single and binary adsorption of some heavy metal ions from aqueous solutions by activated carbon derived from olive stones, Desalination and Water Treatment, 53: 1082-1088
 • M. Àngels Olivella, Núria fiol, Florencio de la Torre, Jordi Poch, Isabel Villaescusa 2015 Assessment of vegetable wastes for basic violet 14 removal: role of sorbent surface chemistry and porosity, Desalination and Water Treatment, 53: 2278-2288
 • Hanna Sillerová, Michael  Komárek, Chang Liu, Jordi Poch, Isabel Villaescusa, 2015 Biosorbent encapsulation in calcium alginate: Effect of process variables on Cr(VI) removal from solutions, International Journal of Biological Macromolecules, 80: 260-270
 • Thouraya Bohli, Abdelmottaleb Ouederni, Núria Fiol, Isabel Villaescusa, 2015, Evaluation of an activated carbon from olive stones used as an adsorbent for heavy metal removal from aqueous phases, Comptes Rendus Chimie, 18: 88-99
 • C. Liu, D. Pujol, N. Fiol, M.À. Olivella, F. de la Torre, J. Poch, I. Villaescusa, 2015, New insights into the role of chemical components on metal ions sorption by grape stalks waste, Water Air, Soil  and Pollution, 226: 2006
 • C. Liu, D. Pujol, M.À. Olivella, F. de la Torre, N. Fiol,  J. Poch, I. Villaescusa, 2015, The role of exhausted coffee compounds on metal ions sorption, water, Air, Soil and Pollution, 226:289.
 • Cataldo, S., Gianguzza, a., Pettignano, A., Villaescusa, I. (2013) Mercury(II) removal from aqueous solution by sorption onto alginate, pectin and polygalacturonate calcium gel beads. A kinetic and speciation based equilibrium study, Reactive & Functional Polymers, 73 207-217.
 •  Escudero, C. Poch, J. Villaescusa , I. (2013) Modelling of breakthrough curves of single and binary mixtures of Cu(II), cd(II), Ni(II) and Pb(II) sorption onto grape stalks waste, Chemical Engineering Journal, 217: 129-138.
 •  Garlaschelli, F., Alberti, G., Fiol, N., Villaescusa I., (2013) Application of Anodic Stripping Voltammetry to assess sorption performance of an industrial waste entrapped in alginate beads to remove As(V), Arabian Journal of Chemistry, http://dx.doi.org/10.1016/j.arabj.2013.01.003
 •  Escudero, C., Fiol, N., Villaescusa, I., Bollinger, J.C. (2013) Effect of chromium speciation on sorption mechanism onto grape stalks entrapped into alginate beads, Arabian Journal of Chemistry, http:// dx.doi.org/10.1016/j.arabj.2013.03.011
 • Pujol, D., Bartrolí, M., Fiol, N., de la Torre, F., Villaescusa, I., Poch, J. (2013) Modelling synergistic sorption of Cr(VI), Cu(II) and Ni(II) onto exhausted coffee wastes from binary mixture Cr(VI-Cu(II) and Cr(VI)-Ni(II), Chemical Engineering Journal, 230: 396-405.
 • Pujol, D., Liu, C. Gominho, J., Olivella, M.A., Fiol, N., Villaescusa, I., Pereira, H., (2013) The chemical composition of exhausted coffee waste, Industrial Crops and Products, 50: 423-429.
 • Pujol, D., Liu, C , Fiol, N., Olivella, M.À, Gominho, J., Villaescusaa, I., Pereira, H. (2013) Chemical characterization of different granulometric fractions of grape stalks waste, Industrial Crops and Products,50: 494-500.
 • Cataldo, S., Cavallero, G., Gianguzza, A., Lazzara, G., Pettignano, A., Piazzesse, D., Villaescusa, I. (2013) Kinetic and equilibrium study for cadmium and copper removal from aqueous solutions by sorption onto mixed alginate/pectin gel beads, Journal of Environmental Chemical Engineering 1: 1252-1260.
 • Bohli, T., Fiol, N., Villaescusa I;, Ouederni, A. (2013) Adsorption on activated carbon from olive stones: Kinetics and equilibrium of phenol removal from aqueous solution, Journal of Chemical Engineering & Process Technology, 4 (6) 1-5.
 • Bohli, T, Villaescusa, I., Ouederni, A. (2013) Comparative study of bivalent cationic metals adsorption Pb(II), Cd(II), Ni(II) and Cu(II) on olive stones chemically activated carbon, Journal of Chemical Engineering & Process Technology, 4(4) : 1-7.
 • Nurchi, V.M.; Villaescusa, I. (2012) Sorption of toxic metal ions by sòlid sorbents: A predictive speciation approach based on complex formation constants in aqueous soluton, Coordination Chemistry Reviews, 256: 212-221
 • Poch, J., Villaescusa, I. (2012) Orthogonal distance regression: A good alternative to Least Squares for modeling sorption data, Journal of Chemical & Engineering Data, 57: 490-499.
 • Olivella, M.A., Fiol, N., de la Torre, F., Poch, J., Villaescusa, I. (2012) A mechanistic approach to Methylene blue sorption on two vegetable wastes: cork bark and grape stalks , BioResources 7(3) 3340-3354.
 • Peraferrer, C., Martínez, M., Poch, J., Villaescusa, I. (2012) Metal-EDTA solutions toxicity as a function of chemical speciation: an approach for toxicity assessment, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 63 (4) 484-494
 • Sen, A., Olivella, M.A., Fiol, N., Miranda, I. Villaescusa, I., Pereira, H.(2012)  Removal of chromium(VI) in aqueous environaments using cork and heat treated cork samples from Quercus cerris and Quercus Suber, BioResources 7(4) 4843-4857
 • Bohli, Th., Ouederni, A., Fiol, N., Villaescusa, I. (2012) Uptake of Cd2+ and Ni2+ metal ions from aqueous solutions by activated carbons derived from waste olive Stones, International Journal of Chemical Engineering and Applications (IJCEA) 3(4): 232-236.